Edukacja domowa


Zapraszamy do Niepublicznej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi UCZEŃ do edukacji domowej. Od kilku lat pod naszą opieką pozostają uczniowie, których rodzice podjęli decyzję o kształceniu swoich dzieci w formie edukacji domowej. Zwracamy uwagę na indywidualne potrzeby każdego ucznia tworząc przyjazną atmosferę kontaktu uczeń-nauczyciel w trakcie roku szklonego jak i w czasie egzaminów.

Co oferujemy:

  1. Dostosowanie terminów egzaminów do potrzeb Rodzica i Ucznia.
  2. Bezpłatną edukacja domową w NChSP Uczeń.
  3. Stały kontakt z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny. Konsultacje na terenie szkoły lub w formie online.
  4. Możliwość konsultacji z naszymi specjalistami (pedagog, psycholog, logopeda, neurlogopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog i tyflopedagog).
  5. Możliwość udziału w wydarzeniach szkoły takich jak imprezy szkolne, klasowe, działania charytatywne, pikniki, itp.
  6. Możliwość udziału na terenie szkoły w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia.
  7. Możliwość wypożyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych dostępnych w szkole.
  8. Opinia z poradni w okresie pandemii Covid-19 nie jest obowiązkowa.

Dokumenty: