Tutoring

„Największa przestrzeń do rozwoju każdej osoby to obszar jej najsilniejszych stron”

Od kilku lat w naszej szkole prowadzimy tutoring rozwojowo – edukacyjny. Oferta ta jest skierowana do uczniów klas 5-8 wykazujących się określonymi zdolnościami i zainteresowaniami oraz chęcią ich rozwoju.


Zajęcia te prowadzą nauczyciele – wyszkoleni tutorzy, którzy znając możliwości i zdolności poszczególnych uczniów, proponują im udział w cyklu zajęć  zaprojektowanych według potrzeb i oczekiwań danego ucznia.

Czym jest tutoring?
Tutoring, wzorowany na metodach dydaktycznych z elitarnych szkół anglosaskich,  to narzędzie edukacji spersonalizowanej, metoda indywidualnej opieki nad podopiecznym, oparta na relacji mistrz-uczeń, która dzięki całościowemu spojrzeniu na rozwój człowieka – stara się o pełny rozwój jego potencjału.

Co to oznacza w praktyce?
W praktyce oznacza to cykl indywidualnych zajęć prowadzonych przez nauczyciela-tutora z zainteresowanym udziałem w nich uczniem, które mają na celu wydobyć jego potencjał i rozwinąć talenty.

Tutorzy w naszej szkole to:

Agnieszka Gawron

Agnieszka Lachendro

Barbara Dąbrowska

Joanna Małocha

Dorota Mamica

Małgorzata Mrowiec