Fundusz stypendialny


…Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.

Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce,

nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg…

(2Kor.9,6-7)

Fundusz stypendialny dla dzieci i młodzieży.

Celem funduszu jest wsparcie materialne uczniów szkół podstawowych. Projekt adresowany jest do uczniów, których sytuacja materialna jest słaba. Nie chcemy aby pieniądze stanowiły przeszkodę w prawidłowym rozwoju dziecka. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje dyrektor szkoły wraz z zespołem nauczycieli specjalnie powołanych do tego celu, po otrzymaniu pozytywnej opinii dyrektora placówki. Rodzice starający się o stypendium dla swojego dziecka powinni złożyć wniosek u dyrektora placówki wraz z uzasadnieniem. Stypendia przyznawane będą również dzieciom które osiągają dobre wyniki w nauce. Fundusz Stypendialny finansowany jest ze środków pieniężnych otrzymanych od sponsorów i darczyńców.

Dziękujemy!