Finansowanie


Koszty ponoszone przez rodziców dziecka zapisanego do ChSPU przedstawiają się następująco:
  • jednorazowe, bezzwrotne wpisowe 1000 zł
  • miesięczna opłata stała od września: 900 zł
  • dobrowolne darowizny

Rodzicom/opiekunom prawnym zapisującym do szkoły więcej niż jedno dziecko przysługują ulgi systemowe w wysokości:

  • 14% stawki czesnego na drugie dziecko;
  • 28% stawki czesnego na trzecie dziecko;
  • 72% stawki czesnego na każde kolejne dziecko.

Pozostałe opłaty należy wpłacać na konto:

Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi „Uczeń”

ul. Miłkowskiego 9, 30 – 349 Kraków

Santander Bank Polska
Numer konta: 64 1090 1665 0000 0001 3504 6245