Kadra


mgr Agnieszka Lachendro

…………………………………………………………………..
zastępca dyrektora szkoły, nauczyciel wspomagający, instruktor pływania.
mgr Małgorzata Mrowiec
…………………………………………………………………..
sekretarz szkoły, nauczyciel geografii, nauczyciel przyrody.
mgr Ewa Urbanik
…………………………………………………………………..
nauczyciel i wychowawca edukacji wczesnoszkolnej, kierownik świetlicy.

mgr Barbara Dąbrowska
…………………………………………………………………..
wychowawca i nauczyciel języka polskiego, języka polskiego jako obcego.mgr Paulina Godzina
…………………………………………………………………..
psycholog, wychowawca, nauczyciel wspomagający.mgr Jakub Sierlecki
…………………………………………………………………..
pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający.mgr Małgorzata Nowak
…………………………………………………………………..
wychowawca, nauczyciel wspomagający oraz godziny biblijnej.


mgr Barbara Górecka
…………………………………………………………………..
wychowawca i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy.mgr Aneta Musiał
…………………………………………………………………..
wychowawca i nauczyciel matematyki.

mgr Dorota Mamica
…………………………………………………………………..
nauczyciel wspomagający, tyflopedagog.mgr Katarzyna Nieszkowiecka
…………………………………………………………………..
wychowawca i nauczyciel języka angielskiego.

mgr Agata Maćkowiak
…………………………………………………………………..
nauczyciel języka niemieckiego.mgr Joanna Rutkowska
…………………………………………………………………..
nauczyciel historii, edukacji dla bezpieczeństwa oraz języka polskiego jako obcego.dr Joanna Małocha
…………………………………………………………………..
nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji dla bezpieczeństwa.mgr Urszula Twardzik
…………………………………………………………………..
nauczyciel chemii.


mgr Agata Lenik
…………………………………………………………………..
nauczyciel wspomagający.mgr Olga Wielgus-Wosatko
…………………………………………………………………..
nauczyciel techniki i muzyki.mgr Mateusz Szczygieł
…………………………………………………………………..
nauczyciel informatyki.mgr Anna Fejkiel – Krupczak
…………………………………………………………………..
nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy.mgr Stanisław Twardosz
…………………………………………………………………..
nauczyciel fizyki.dr Katarzyna Pawłowska
…………………………………………………………………..
nauczyciel biologii.mgr Bogumiła Budziło
…………………………………………………………………..
nauczyciel wspomagający i wychowawca świetlicy.mgr Renata Biała
…………………………………………………………………..
nauczyciel religii.mgr Mateusz Ostwald
…………………………………………………………………..
katecheta.mgr Agata Pasternak
…………………………………………………………………..
logopeda.mgr Kamil Malczuk
…………………………………………………………………..
nauczyciel wychowanie fizyczne, instruktor pływania, gimnastyki korekcyjnej i wychowawca świetlicy.