Zajęcia pozalekcyjne

Prowadzący zajęcia:
mgr Barbara Dąbrowska
Prowadzący zajęcia:
mgr Katarzyna Pawłowska
Prowadzący zajęcia:
mgr Agata Pasternak
Prowadzący zajęcia:
mgr Barbara Górecka
Prowadzący zajęcia:
mgr Barbara Górecka
Prowadzący zajęcia:
mgr Mateusz Szczygieł
Prowadzący zajęcia:
mgr Katarzyna Nieszkowiecka
Prowadzący zajęcia:
mgr Paulina Godzina
Prowadzący zajęcia:
mgr Barbara Dąbrowska (j.pol)
mgr Aneta Musiał (matematyka)
mgr Katarzyna Nieszkowiecka (j.ang)
Prowadzący zajęcia:
mgr Ewa Urbanik
Prowadzący zajęcia:
mgr Barbara Dąbrowska
Prowadzący zajęcia:
mgr Katarzyna Nieszkowiecka
Prowadzący zajęcia:
mgr Kamil Malczuk