Jak Nas lepiej poznać?

Warto o Nas poczytać.

Edukacja domowa

Zapraszamy do Niepublicznej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi UCZEŃ do edukacji domowej. Od kilku lat pod naszą opieką pozostają uczniowie, których rodzice podjęli decyzję o kształceniu swoich dzieci w formie edukacji domowej. Zwracamy uwagę na indywidualne potrzeby każdego ucznia tworząc przyjazną atmosferę kontaktu uczeń-nauczyciel w trakcie roku szklonego jak i w czasie egzaminów.


Co oferujemy:


1. Dostosowanie terminów egzaminów do potrzeb Rodzica i Ucznia.

2. Bezpłatną edukacja domową w NChSP Uczeń.

3. Stały kontakt z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny. Konsultacje na terenie szkoły lub w formie online.

4. Możliwość konsultacji z naszymi specjalistami (pedagog, psycholog, logopeda, neurlogopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog i tyflopedagog).

5. Możliwość udziału w wydarzeniach szkoły takich jak imprezy szkolne, klasowe, działania charytatywne, pikniki, itp.

6. Możliwość udziału na terenie szkoły w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia.

7. Możliwość wypożyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych dostępnych w szkole.

8. Opinia z poradni w okresie pandemii Covid-19 nie jest obowiązkowa.

Dokumenty:

ZAŁĄCZNIKI

POBIERZ PLIKI

Oświadczenie-o-warunkach.pdf

Wniosek_edukacja_domowa.pdf

Zobowiązanie_egzaminy.pdf

Organizacja_egzaminów_w_edukacji_domowej.pdf

Regulamin_organizowania_edukacji_domowej.pdf

NASZA SZKOŁA

Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi "Uczeń" na Ruczaju jest szkoła ekumeniczną, w której stawiamy na dobre wychowanie i otoczenie dzieci opieką na wysokim poziomie. Lekcje odbywają się w małych grupach co pozwala na indywidualizację oraz szczególną dbałość o rozwój ucznia, pomoc w rozwijaniu jego zdolności oraz osiągnięcie sukcesu.