Na czym się opieramy?

Nasze fundamenty.

Misja szkoły

Misja Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej "Uczeń":

umożliwienie jak największej liczbie uczniów korzystania z wysokiego poziomu edukacji opartej na wartościach chrześcijańskich,  w otoczeniu sprzyjającym uczeniu się,  które będzie stymulowało ich wszechstronny rozwój, dawało właściwe motywacje do nauki i do życia, będzie uwzględniało ich możliwości i potrzeby.

 

Misję chcemy realizować poprzez:

 • dostosowywanie obciążeń finansowych związanych z  edukacją w ChSPU do sytuacji materialnej rodzin,

 • umożliwienie skorzystania z oferty szkoły dzieciom z dysfunkcjami,

 • właściwy dobór kadry pedagogicznej,

 • integrację treści nauczania i wychowania z Biblią,

 • ścisłą współpracę z rodzicami w planowaniu i ewaluacji działań edukacyjnych oraz wychowawczych,

 • małą liczebność klas ( od 6 do 16 uczniów ),

 • zapewnienie jak najlepszych warunków lokalowych dla działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły ( pełna infrastruktura szkolna ),

 • stosowanie aktywizujących metod nauczania,

 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych i reedukacyjnych,

 • promowanie zdrowego stylu życia,

 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole,

 • przygotowanie uczniów do bycia chrześcijanami we współczesnym, postmodernistycznym świecie  (kształtowanie  chrześcijańskiego światopoglądu ),

 • indywidualizację procesu dydaktycznego, 

 • pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności danych przez  Boga.

NASZA SZKOŁA

Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi "Uczeń" na Ruczaju jest szkoła ekumeniczną, w której stawiamy na dobre wychowanie i otoczenie dzieci opieką na wysokim poziomie. Lekcje odbywają się w małych grupach co pozwala na indywidualizację oraz szczególną dbałość o rozwój ucznia, pomoc w rozwijaniu jego zdolności oraz osiągnięcie sukcesu.

              

GALERIA SZKOŁY