Jak Nas lepiej poznać?

Warto o Nas poczytać

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

TEATR Z MISJĄ

Teatr skupia radosne, pełne pasji i chęci nowych wyzwań młode osoby. Tu można spróbować swoich sił jako aktor na scenie...

WIĘCEJ INFORMACJI

KOŁO DOŚWIADCZALNE

Koło doświadczalne przeznaczone jest dla Uczniów klasy VI. W zajęciach uczestniczyć może każdy zapisany Uczeń, który chciałby odkryć przyrodę za...

WIĘCEJ INFORMACJI

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Uczniowie posiadający wskazania do pracy logopedycznej są objęci specjalistyczną opieką. Terapia prowadzona jest w ujęciu holistycznym i ma na celu...

WIĘCEJ INFORMACJI

ZAJĘCIA "DOBRY START"

Metoda Dobrego Startu wykorzystuje rytm, muzykę, obrazy i ruch do wspierania rozwoju dziecka. Bazuje na uczeniu się przez wszystkie zmysły....

WIĘCEJ INFORMACJI

MATEMATYKA NA WESOŁO

Matematyka to królowa nauk. Kochali i cenili ją już starożytni Grecy, a starożytni Rzymianie byli jednymi z najlepszych inżynierów wykorzystujących...

WIĘCEJ INFORMACJI

KÓŁKO INFORMATYCZNE

Celem prowadzenia zajęć kółka informatycznego jest sprzyjanie ogólnemu wykształceniu oraz rozwojowi osobowości ucznia, kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków...

WIĘCEJ INFORMACJI

FAKULTET PLAYGROUND

FAKULTET PLAYGROUND dla klas 1-3 – ma on na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, leksykalnych (słownictwo) , pozajęzykowych (spostrzegawczość , zręczność,...

WIĘCEJ INFORMACJI

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Komunikacja interpersonalna stanowi podstawę satysfakcjonujących relacji i dobrej współpracy. Żeby pomóc naszym dzieciom doskonalić umiejętności w tym obszarze stworzyliśmy program...

WIĘCEJ INFORMACJI

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 8-KLASISTY

Zajęcia mają na celu zaznajomienie uczniów z formułą, organizacją i przebiegiem egzaminu. Oferują uczniom plan powtórek materiału z języka polskiego....

WIĘCEJ INFORMACJI

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Zajęcia plastyczne odbywają się raz w tygodniu. Celem tych zajęć jest: odkrywanie potencjału u uczniów, rozwijanie umiejętności manualnych i współtworzenia...

WIĘCEJ INFORMACJI

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest przede wszystkim pomoc uczniowi w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy....

WIĘCEJ INFORMACJI

FAKULTET ENGLISH LAB

FAKULTET ENGLISH LAB dla klas 4-5 ma na celu  rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, leksykalnych ( słownictwa), pozajęzykowych ( kreatywność, zręczność, spostrzegawczość,...

WIĘCEJ INFORMACJI

KÓŁKO SZACHOWE

Na kółku szachowym uczymy się podstaw gry w szachy: ruchów figur, wybić, podstawowych zasad rozpoczęcia partii, oraz koncentracji - najbardziej...

WIĘCEJ INFORMACJI

KÓŁKO FOTOGRAFICZNE

Kółko Fotograficzne stanowi grupe otwartą, omawiane treści to historia fotografii, budowa aparatu, obiektywów, metody doboru odpowiednio dobranego światła oraz kompozycji...

WIĘCEJ INFORMACJI

NASZA SZKOŁA

Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi "Uczeń" na Ruczaju jest szkoła ekumeniczną, w której stawiamy na dobre wychowanie i otoczenie dzieci opieką na wysokim poziomie. Lekcje odbywają się w małych grupach co pozwala na indywidualizację oraz szczególną dbałość o rozwój ucznia, pomoc w rozwijaniu jego zdolności oraz osiągnięcie sukcesu.