Jak Nas lepiej poznać?

Warto o Nas poczytać.

1

Wysokie kwalifikacje

Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne. Nasze grono bezustannie się doskonali, korzystając z dostępnych na rynku możliwości oraz przekazując wiedzę sobie nawzajem.

2

Twórczy Nauczyciel

W swojej pracy z dziećmi nasi nauczyciele wykorzystują swoje różnorodne talenty i umiejętności. Dzięki temu każde zajęcia stają się ciekawe i wyjątkowe.

3

Przewodnik ucznia

Nauczyciele to przewodnicy naszych uczniów w przygotowywaniu ich do osiągnięcia sukcesów oraz radzenia sobie z porażkami. Jako pedagodzy dbają o przyjazną i sprzyjającą nauce atmosferę.

NASZA KADRA

DYREKCJA ORAZ GRONO PEDAGOGICZNE

mgr Agnieszka Stankiewicz

Dyrektor szkoły

mgr Agnieszka Lachendro

Zastępca dyrektora szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Anna-Maria Salus

Nauczyciel wspomagający w klasie 2, ​logopeda

mgr Justyna Pięta

Psycholog

mgr Małgorzata Mrowiec

Sekretarz szkolny, nauczyciel geografii

mgr Małgorzata Nowak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1

mgr Dorota Mamica

Nauczyciel wspomagający w klasie 1

mgr Barbara Żurek

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2

mgr Joanna Kucharska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 3

mgr Piotr Grapa

Nauczyciel wspomagający w klasie 3

mgr Witold Myćka

Nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 4

mgr Anna Dziok

Nauczyciel wspomagający w klasie 4

mgr Barbara Dąbrowska

Nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 5

mgr Agata Grapa

Nauczyciel wspomagający w klasie 5

mgr Ewa Wiercichowska-Banach

Nauczyciel przyrody, biologii i chemii, wychowawca klasy 6

mgr Ewa Urbanik

Kierownik świetlicy

mgr Angelina Dyrek

Nauczyciel języka angielskiego, matematyki i informatyki

mgr Monika Szul

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Anna Fejkiel - Krupczak

Nauczyciel plastyki

mgr Magdalena Dobranowska

Nauczyciel religii

dr Remigiusz Gogosz

Nauczyciel historii

mgr Monika Guzik

Nauczyciel języka niemieckiego

mgr Agnieszka Majka

Nauczyciel fizyki

mgr Mateusz Szczygieł

Nauczyciel informatyki

mgr Chryczyk Marcin

Nauczyciel muzyki

mgr Olga Wielgus-Wosatko

Nauczyciel techniki

dr Joanna Małocha (urlop)

Nauczyciel historii

mgr Sylwia Mezglewska (urlop)

Nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych

mgr Olga Wilczek (urlop)

Nauczyciel wspomagający

mgr Kamila Myćka (urlop)

Nauczyciel wychowania fizycznego

27

NAUCZYCIELE

20

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

3

NAGRODY

67

ILOŚĆ UCZNIÓW

NASZA SZKOŁA

Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi "Uczeń" na Ruczaju jest szkoła ekumeniczną, w której stawiamy na dobre wychowanie i otoczenie dzieci opieką na wysokim poziomie. Lekcje odbywają się w małych grupach co pozwala na indywidualizację oraz szczególną dbałość o rozwój ucznia, pomoc w rozwijaniu jego zdolności oraz osiągnięcie sukcesu.

              

GALERIA SZKOŁY