Jak Nas lepiej poznać?

Warto o Nas poczytać.

1

Wysokie kwalifikacje

Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne. Nasze grono bezustannie się doskonali, korzystając z dostępnych na rynku możliwości oraz przekazując wiedzę sobie nawzajem.

2

Twórczy Nauczyciel

W swojej pracy z dziećmi nasi nauczyciele wykorzystują swoje różnorodne talenty i umiejętności. Dzięki temu każde zajęcia stają się ciekawe i wyjątkowe.

3

Przewodnik ucznia

Nauczyciele to przewodnicy naszych uczniów w przygotowywaniu ich do osiągnięcia sukcesów oraz radzenia sobie z porażkami. Jako pedagodzy dbają o przyjazną i sprzyjającą nauce atmosferę.

NASZA KADRA

DYREKCJA ORAZ GRONO PEDAGOGICZNE

mgr Agnieszka Stankiewicz

​Zastępca dyrektora szkoły

mgr Agnieszka Lachendro

Zastępca dyrektora szkoły, Nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Małgorzata Mrowiec

Sekretarz szkolny

mgr Sylwia Mezglewska

Zastępca dyrektora szkoły, Nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych, Wychowawca klasy 6

mgr Barbara Dąbrowska

Nauczyciel języka polskiego, Wychowawca klasy 4

mgr Barbara Żurek

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Wychowawca klasy 1

mgr Anna-Maria Salus

Nauczyciel wspomagający w klasie 1, ​logopeda

mgr Ewa Urbanik

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Wychowawca klasy 3a

mgr Anna Dziok

Nauczyciel wspomagający w klasie 3a

mgr Małgorzata Nowak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Wychowawca klasy 3b

mgr Dorota Mamica

Nauczyciel wspomagający w klasie 3b

mgr Olga Wilczek

Nauczyciel wspomagający

mgr Angelina Dyrek

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Monika Szul

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Ewa Wiercichowska-Banach

Nauczyciel przyrody, Wychowawca klasy 5

dr Joanna Małocha

Nauczyciel historii

mgr Anna Fejkiel - Krupczak

Nauczyciel plastyki

mgr Marcin Kołodziej

Nauczyciel zajęć technicznych i zajęć komputerowych

mgr Kamila Myćka

Nauczyciel wychowania fizycznego, Kierownik świetlicy

mgr Magdalena Dobranowska

Nauczyciel religii

mgr Justyna Pięta

Psycholog

Anna Kacysz

Asystent Nauczyciela, Opiekun Samorządu Uczniowskiego

48

NAUCZYCIELE

20

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

3

NAGRODY

99

ILOŚĆ UCZNIÓW

NASZA SZKOŁA

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Uczeń na Kurdwanowie jest szkoła ekumeniczną, w której stawiamy na dobre wychowanie i otoczenie dzieci opieką na wysokim poziomie. Lekcje odbywają się w małych grupach co pozwala na indywidualizację oraz szczególną dbałość o rozwój ucznia, pomoc w rozwijaniu jego zdolności oraz osiągnięcie sukcesu.

              

GALERIA SZKOŁY