HOW TO FIND OUT MORE ABOUT US?

READ MORE ABOUT US

Historia szkoły

     Ponad jedenaście lat temu, w sercach kilku osób zrodziło się pragnienie otwarcia w Krakowie szkoły, w której edukacja opierałaby się na wartościach chrześcijańskich. Kierowani myślą, że "Bóg pomaga nam wypełnić wszystko, co nam poleca", zaczęli się spotykać i rozmawiać o tym pomyśle. Pasja i determinacja poprowadziły tych ludzi od nieformalnych spotkań, przez konferencje na temat edukacji chrześcijanskiej, aż do założenia Krakowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego "Uczeń". Powołanie Stowarzyszenia w 2005 roku było ściśle związane z koniecznością znalezienia organu prowadzącego dla szkoły, którą planowano założyć.
      "Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Uczeń" istnieje od 2006 roku. Początkowo była to jedna placówka, mająca swoją siedzibę na północy miasta, w której otwarto dwa oddziały (klasę 1 i 4) dla 18 uczniów. Ze względu na bardzo ograniczone fundusze szkoły, zatrudnieni nauczyciele odznaczali się poczuciem misji i traktowaniem swojej pracy bardziej jako służby, niż źródła dochodu. Od momentu powstania, jednym z podstawowych założeń szkoły było umożliwienie edukacji w oparciu o wartości chrześcijańskie jak największej ilości uczniów. Co za tym szło, szkoła nie miała ustalonego czesnego, ale utrzymywała się z darowizn od rodziców oraz z subwencji oświatowych i tak pozostało do dziś. Duży wkład w powstanie szkoły miały krakowskie kościoły protestanckie, które regularnie wspierały powstający projekt. Ważnym i godnym podkreślenia jest fakt, że od początku szkoła miała charakter integracyjny i była otwarta na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
     W trakcie swojej działalności ChSP "Uczeń" kilkakrotnie musiała zmieniać lokalizację, aby ostatecznie znaleźć swoje miejsce w budynku szkoły przy ul. Seniorów Lotnictwa 5. Prężnie działający członkowie Stowarzyszenia oraz sympatycy projektu, a także dobrze układająca się współpraca z dyrektorem goszczącym naszą szkołę, zaowocowała rozwojem "Ucznia".
     Z biegiem lat, chrześcijański charakter szkoły połączony z edukacją na wysokim poziomie i przyjazną atmosferą został zauważony i doceniony przez wielu rodziców oraz ich dzieci, co w efekcie doprowadziło do otwarcia kolejnych placówek. Powstała szkoła podstawowa na południu Krakowa oraz gimnazjum. Obecnie nasza kadra kształci ponad 250 uczniów na trzech etapach edukacji. Nauczyciele tworzący zespół pracujący w szkole, wykazują się ogromnym zaangażowaniem i dbałością o jakość edukacji. Podchodzą indywidualnie do każdego ucznia w kontekście jego potrzeb, predyspozycji i możliwości. W roku 2014 została zmieniona, a w zasadzie rozszerzona nazwa szkoły, kładąc tym samym nacisk na jej charakter i zakres działalności. Aktualnie nasze szkoły to: Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Uczeń" z Oddziałami Integracyjnymi oraz Chrześcijańskie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi "Uczeń".
     Wierzymy, że na tym nie koniec i mamy nadzieję na ciągły rozwój naszych placówek. Mamy w sercach kolejne pomysły i dalsze plany. Wyczekujemy stosownych okoliczności, aby móc je realizować.  

NASZA SZKOŁA

Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi "Uczeń" na Ruczaju jest szkoła ekumeniczną, w której stawiamy na dobre wychowanie i otoczenie dzieci opieką na wysokim poziomie. Lekcje odbywają się w małych grupach co pozwala na indywidualizację oraz szczególną dbałość o rozwój ucznia, pomoc w rozwijaniu jego zdolności oraz osiągnięcie sukcesu.

              

GALERIA SZKOŁY