Na czym się opieramy?

Nasze fundamenty.

Finansowanie

Koszty ponoszone przez rodziców dziecka zapisanego do ChSPU
przedstawiają się następująco:
- jednorazowe, bezzwrotne wpisowe w wysokości: 500zł
- opłata stała, która w roku szkolnym 2018/2019 będzie wynosić
miesięcznie: 500 zł


Rodzicom/Opiekunom prawnym zapisującym do Szkoły więcej niż jedno
dziecko przysługują ulgi systemowe w wysokości:
14% stawki czesnego na drugie dziecko,
28% stawki czesnego na trzecie dziecko ,
72% stawki czesnego na każde następne dziecko.- darowizna w wysokości
ustalonej przez rodziców.


Darowizny przyjmowane są na konto:
Krakowskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Uczeń"
ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31 - 455 Kraków
Bank Zachodni WBK oddział w Krakowie
Numer konta: 31 1090 1665 0000 0001 2213 8952


Pozostałe opłaty należy wpłacać na konto:
Chrześcijańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi "Uczeń"
ul. Cechowa 57, 30 - 614 Kraków
Bank Zachodni WBK oddział w Krakowie
Numer konta: 64 1090 1665 0000 0001 3504 6245

NASZA SZKOŁA

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Uczeń na Kurdwanowie jest szkoła ekumeniczną, w której stawiamy na dobre wychowanie i otoczenie dzieci opieką na wysokim poziomie. Lekcje odbywają się w małych grupach co pozwala na indywidualizację oraz szczególną dbałość o rozwój ucznia, pomoc w rozwijaniu jego zdolności oraz osiągnięcie sukcesu.

              

GALERIA SZKOŁY