Na czym się opieramy?

Nasze fundamenty.

Finansowanie

Koszty ponoszone przez rodziców dziecka zapisanego do ChSPU przedstawiają się następująco:

- jednorazowe, bezzwrotne wpisowe w wysokości: 500 zł

- opłata stała, która w roku szkolnym 2018/2019 będzie wynosić miesięcznie: 500 zł

 

Rodzicom/Opiekunom prawnym zapisującym do Szkoły więcej niż jedno dziecko przysługują ulgi systemowe w wysokości:

14% stawki czesnego na drugie dziecko,

28% stawki czesnego na trzecie dziecko,

72% stawki czesnego na każde następne dziecko - darowizna w wysokości ustalonej przez rodziców.

 

Darowizny przyjmowane są na konto:

Krakowskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Uczeń"

ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31 - 455 Kraków

Bank Zachodni WBK oddział w Krakowie

Numer konta: 31 1090 1665 0000 0001 2213 8952

 

Pozostałe opłaty należy wpłacać na konto:

Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi "Uczeń"

ul. Cechowa 57, 30 - 614 Kraków

Bank Zachodni WBK oddział w Krakowie

Numer konta: 64 1090 1665 0000 0001 3504 6245

NASZA SZKOŁA

Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi "Uczeń" na Ruczaju jest szkoła ekumeniczną, w której stawiamy na dobre wychowanie i otoczenie dzieci opieką na wysokim poziomie. Lekcje odbywają się w małych grupach co pozwala na indywidualizację oraz szczególną dbałość o rozwój ucznia, pomoc w rozwijaniu jego zdolności oraz osiągnięcie sukcesu.

              

GALERIA SZKOŁY