Na czym się opieramy?

Nasze fundamenty

Finansowanie

Koszty ponoszone przez rodziców dziecka zapisanego do ChSPU przedstawiają się następująco:

- jednorazowe, bezzwrotne wpisowe : 500 zł

- miesięczna opłata stała: 600 zł

- dobrowolne darowizny

 

Rodzicom/opiekunom prawnym zapisującym do szkoły więcej niż jedno dziecko przysługują ulgi systemowe w wysokości:

- 14% stawki czesnego na drugie dziecko;

- 28% stawki czesnego na trzecie dziecko;

- 72% stawki czesnego na każde kolejne dziecko.

 

Darowizny przyjmowane są na konto:

Krakowskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Uczeń"

ul. Armii Krajowej 4, 30 - 150 Kraków

Santander Bank Polska

Numer konta: 31 1090 1665 0000 0001 2213 8952

 

Pozostałe opłaty należy wpłacać na konto:

Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi "Uczeń"

ul. Miłkowskiego 9, 30 - 349 Kraków

Santander Bank Polska

Numer konta: 64 1090 1665 0000 0001 3504 6245

NASZA SZKOŁA

Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi "Uczeń" na Ruczaju jest szkoła ekumeniczną, w której stawiamy na dobre wychowanie i otoczenie dzieci opieką na wysokim poziomie. Lekcje odbywają się w małych grupach co pozwala na indywidualizację oraz szczególną dbałość o rozwój ucznia, pomoc w rozwijaniu jego zdolności oraz osiągnięcie sukcesu.