Co u Nas słychać?

Ostatnie wydarzenia z życia szkoły

04 WRZESIEŃ 2017

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Dnia 4 września rozpoczął się rok szkolny 2017/2018.  Pierwszy raz po wakacjach spotkała się cała społeczność naszej szkoły: uczniowie wraz z rodzicami, grono pedagogiczne, dyrekcja, przedstawiciele KSE „Uczeń” oraz sympatycy szkoły. Po wspólnej modlitwie wysłuchaliśmy krótkiego wystąpienia pani dyrektor Agnieszki Stankiewicz oraz pana Dariusza Kopycińskiego, wiceprezesa zarządu KSE „Uczeń”. Odczytany został fragment Biblii, który będzie w tym roku wyznaczał kierunki działań w procesie edukacji i wychowania. Jest on zapisany w 28 rozdziale Ewangelii wg św. Mateusza: „Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku.” (Ew. Mat. 28, 19-20). Chcemy zatem skupić się przede wszystkim na podążaniu za Jezusem  i przekazywaniu innym  nauki naszego Mistrza. Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania i doświadczenia, na wspólną pracę, zabawę oraz przygodę.

GALERIA

NASZA SZKOŁA

Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi "Uczeń" na Ruczaju jest szkoła ekumeniczną, w której stawiamy na dobre wychowanie i otoczenie dzieci opieką na wysokim poziomie. Lekcje odbywają się w małych grupach co pozwala na indywidualizację oraz szczególną dbałość o rozwój ucznia, pomoc w rozwijaniu jego zdolności oraz osiągnięcie sukcesu.