Co u Nas słychać?

Ostatnie wydarzenia z życia szkoły.

01 STYCZEŃ 2018

MATEMATYKA PO ANGIELSKU, PIKNIK, BASKETBALL – O SZKOLE, KTÓRA DAJE WIĘCEJ

Szkoła „Uczeń” istnieje w Krakowie od 11 lat, a na Kurdwanowie piąty rok. To miejsce, do którego dzieci przychodzą
z przyjemnością, a nie tylko z obowiązku. Dlaczego? Co odróżnia ją od standardowej podstawówki?

 

Kształtowanie charakteru, siły wewnętrznej i właściwych postaw, to ważna część misji Niepublicznej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi „Uczeń”. Jest to odpowiedź na odkrycie współczesnego świata, że inteligencja emocjonalna jest warunkiem sukcesu we wszystkich obszarach życia. Po co dzieciom zdolności, jeśli z powodu ograniczeń emocjonalnych i charakterologicznych, nie będą potrafiły wykorzystać ich w praktyce? Dlatego szkoła oferuje zajęcia z komunikacji interpersonalnej oraz różnorodne warsztaty z pedagogiem i psychologiem. Godzina wychowawcza nie sprowadza się do usprawiedliwiania nieobecności, lecz jest to czas intensywnej pracy pedagogicznej. Mała szkoła, w której każde dziecko znane jest po imieniu, to bezpieczne i efektywne środowisko wychowawcze, zdecydowanie odróżniające „Ucznia” od  molochów, do których uczęszcza po kilkaset dzieci.

 

„You can do all things through Christ. He strenghthens you, that is why you are the winner” – to nie fragment lekcji angielskiego ani religii, ale słowa kierowane do uczniów w przerwie meczu koszykówki, podczas zajęć prowadzonych przez trenerów z amerykańskiej fundacji Upward Sports. Program Upward Basketball rozwija młodych ludzi nie tylko fizycznie, ale także emocjonalnie, duchowo i społecznie, dzięki czemu uczestnicy tego programu wyróżniają się zarówno na boisku, jak i poza nim. Przy okazji rywalizacji sportowej kształtowany jest charakter uczniów: umiejętność zdrowej rywalizacji i współdziałania, szanowania innych, godzenia się z przegraną i cieszenia się, gdy inni wygrywają. Budowana jest stabilna psychika i hart ducha. Sport i zabawa, a tyle ważnych rzeczy dzieje się po drodze.

 

Podróż w przestrzeń kosmiczną? Dlaczego nie? Wszyscy cieszymy się, kiedy nasze dzieci robią postępy w nauce, zbierają dobre oceny i startują w konkursach. Szkoła troszczy się o wyniki i postępy edukacyjne uczniów, a zdolni uczniowie mają sposobność, aby wychodzić poza obowiązujący program. W małych klasach możliwe jest indywidualne podejście do dzieci i wnikliwe poznanie ich talentów. Nauczyciele, to pasjonaci, którzy starają się, aby wiedza przekazywana była uczniom w atrakcyjny sposób. Dlatego w tym roku szkolnym rusza projekt „Kosmos”, w ramach którego planowane jest między innymi kosmiczne przedstawienie oraz podróż w przestrzeń międzyplanetarną.

 

Matematyka? Angielski? Matematyka po angielsku? Tak! Szkoła „Uczeń” wychodzi poza standard szufladek z poszczególnymi przedmiotami. W klasie projektowej, na lekcji matematyki po angielsku dzieci mają możliwość poznać i zastosować w praktyce język angielski i uwierzyć, że mogą tak po prostu porozumiewać się w tym języku. Lubisz angielski? – polubisz matematykę. Lubisz matematykę? – podciągniesz się z angielskiego. Nowatorski program matematyki po angielsku wprowadzony został w tym roku szkolnym dla klasy piątej. Dzieci uwielbiają te lekcje! Angielski doskonalony jest również podczas zajęć pozalekcyjnych z native speakerem. Szkoła posiada bogaty wachlarz kółek zainteresowań. „Teatr z Misją”, kaligrafia, język niemiecki, „Matematyka przez zabawę” to tylko niektóre z zajęć, na których dzieci mogą rozwijać swoje pasje.

 

Informatyka, jak to informatyka – idzie z duchem czasu. Budowa stron www, tworzenie własnego portalu internetowego, osadzanie strony na serwerze, reklama strony w sieci to jest to, czego uczniowie w szkole uczą się najchętniej. Zajęcia są uatrakcyjniane poprzez użycie tablicy multimedialnej. Dzieci, korzystając ze specjalnego oprogramowania, mogą samodzielnie ingerować w treści przekazywane na lekcji. Swoista gra prowadzona pomiędzy uczniem a nauczycielem, będącym przewodnikiem po zawiłościach nowoczesnych technologii, skutkuje utrwaleniem wiadomości oraz poszerzeniem ich poprzez nowoczesne sposoby prezentacji. Multimedialne pokazy tworzone przez uczniów rozwijają zdolność kreatywnego myślenia oraz umiejętności posługiwania się zaawansowanymi technologicznie narzędziami. Poszerzanie umiejętności uczniów łączy się również z tak istotnym dla współczesnej edukacji informatycznej myśleniem algorytmicznym. Scratch, Baltie, Logomocja, Kodu to programy, z którymi zaznajamiani są uczniowie.

 

„Nie bój się, uda Ci się, bo Bóg Cię wspiera”, „Bóg cały czas patrzy na was i każdy z was jest dla Niego ważny”, „Jesteś cudownie stworzony”, „Nie bój się marzyć – Bóg pomoże Ci zrealizować Twoje pragnienia”. To słowa, które dzieci słyszą zaraz na początku dnia, kiedy to zbierają się razem na Poranku dla Boga. Mają wtedy możliwość, aby lepiej poznać serce Boga, wzmocnić się przy Nim i  z nową energią podjąć edukacyjne obowiązki. Co tu dużo mówić – nauka to wyzwanie. Na Poranku dzieci modlą się o sprawy ważne dla nich samych i dla innych osób. W czasach, kiedy w sposób powierzchowny podchodzi się do kwestii wiary, w szkole „Uczeń” dzieci zachęcane są do autentycznej i głębokiej więzi z Bogiem. Jednocześnie szanowane są poglądy dzieci i ich rodziców. Nadrzędną wartością w kwestii wiary jest wolność, która pozwala być tak blisko Boga, jak dzieci same chcą i czują.  Do szkoły uczęszczają uczniowie z różnych denominacji chrześcijańskich i nie ma tu miejsca na brak tolerancji. W ten sposób dzieci uczą się szanowania poglądów innych osób mimo różnic wyznaniowych. Kształtowaniu postawy tolerancji i życzliwości służy także integracyjny charakter placówki, co oznacza, że szkoła w swoje progi przyjmuje uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dając im szansę uczenia się i przebywania
w środowisku dzieci zdrowych.

 

Wiadomo, szkoła – to nauka, ale czym byłby „Uczeń” bez zabaw, świąt, wyjść klasowych, wycieczek i …pikniku! Na to wydarzenie czeka się cały rok. Na terenach zielonych wokół  szkoły organizowane są liczne atrakcje – zabawy z chustą Klanzy, warsztaty plastyczne, pokazy chemiczne, malowanie twarzy, rożne wyścigi i konkursy. Można wejść do wozu strażackiego lub policyjnego. Jedni chcą popluskać się w basenie, a inni zagrać  mecz piłki nożnej. Co kto woli. No i oczywiście nie może zabraknąć pokazu talentów prowadzonego przez klauna Olafa. Piknik może być też okazją, aby dzieci mogły zobaczyć panią dyrektor w stroju ratownika wodnego. Wszystko to przy muzyce i grillu organizowanym przez rodziców, którzy odgrywają istotną rolę i  mają wpływ na życie szkoły. Bo w tej społeczności zarówno dyrekcja, nauczyciele, jak i rodzice doskładają starań, aby stworzyć w każdym wymiarze jak najlepsze środowisko rozwoju dla dzieci.


Justyna Pięta

psycholog, psychoterapeuta 

NASZA SZKOŁA

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Uczeń na Kurdwanowie jest szkoła ekumeniczną, w której stawiamy na dobre wychowanie i otoczenie dzieci opieką na wysokim poziomie. Lekcje odbywają się w małych grupach co pozwala na indywidualizację oraz szczególną dbałość o rozwój ucznia, pomoc w rozwijaniu jego zdolności oraz osiągnięcie sukcesu.

              

GALERIA SZKOŁY